Skip to content
Alight is overeengekomen om zijn Payroll- en Professional Services-bedrijf te verkopen aan een gelieerde onderneming van H.I.G. Capital. Meer informatie hier.

Adaptable HR - Wat kunnen we leren van de beste HR-organisaties?


By Joachim Skura and Gianmatteo Masala, Alight Research and Advisory Centre
Share
Adaptable HR - Wat kunnen we leren van de beste HR-organisaties?

In de State of HR Transformation studie van Alight hebben we 2.200 HR- en bedrijfsleiders twee vragen gesteld:

1) Hoe kan HR groei ondersteunen?

2) Wat zijn de belangrijkste uitdagingen bij de uitvoering van hun HR-plannen?

Uit onze bevindingen blijkt dat snelheid van essentieel belang is. De behoefte aan “Adaptable HR” mag niet worden belemmerd door trage innovatie, gebrek aan vaardigheden en een gebrek aan leiderschapstalent.

HR is al lang niet meer een kwestie van administratie, maar een essentieel onderdeel geworden van de bedrijfsstrategie. HR-directeuren moeten een talentstrategie ontwikkelen en uitvoeren die de ontwikkeling van werknemers afstemt op de gewenste bedrijfsresultaten.

Adaptable HR is een manier van werken die HR de gelegenheid geeft om te groeien in een wereld die voortdurend verandert.

Uit het onderzoek van Alight over de staat van de HR-transformatie blijkt dat bedrijven die het Adaptable HR-model gebruiken:
•    1.5 x meer kans hebben op omzet- en winstgroei in de komende 12 maanden
•    1.5 x meer vertrouwen hebben om talentrisico’s op te vangen
•    1.7 x productiever zijn in termen van hun HR, FTE ratio 

Deze cijfers zijn van cruciaal belang gezien het tempo van de veranderingen die van organisaties worden verlangd en de rol van HR daarin.

Hoe ziet Adaptable HR er in de praktijk uit?

Het Adaptable HR-model verbetert de productiviteit. Wanneer het model wordt aangevuld met een krachtige HR-technologiestrategie, worden de resultaten alleen maar beter. De traditionele visie om eerst het HR-model te verbeteren en dan pas naar HR-technologie te kijken, is niet langer van toepassing.

HR-organisaties met aanpassingsvermogen zullen zowel aan hun HR-werkmodel als aan hun technologie moeten denken.

Bovendien hanteren Adaptable HR-organisaties de agile principes en filosofie. Dit is zichtbaar in de werkwijze die een menselijke aanpak centraal stelt, waarbij de ervaring en het gevoel van betrokkenheid van de werknemer cruciaal zijn voor succes.

Succesvolle organisaties sluiten nauw aan bij de werknemerservaring en de bedrijfswaarde door het verband te leggen tussen de strategie en de bijdrage van het individu. Dit gebeurt allemaal terwijl andere agile principes worden toegepast, zoals het gebruik van design thinking om verschillende uitdagingen op te lossen.

Deze organisaties zorgen ervoor dat verschillende bedrijfsonderdelen en functies samen kunnen werken en introduceren transparantie van data en het gebruik van technologie (waaronder kunstmatige intelligentie en machine learning). Hiernaast wordt de "goed boven perfect"-benadering toegepast.

Hoe ziet Agile werken eruit binnen HR-organisaties

Adaptable HR-organisaties richten zich op 3 fundamentele vragen:

  • Welke veranderingen komen er aan? Bijvoorbeeld vanuit wet- en regelgeving die impact hebben op de business?
  • Wat verwacht men van de HR organisatie?
  • Hoe sluit HR aan bij deze verwachtingen?

De antwoorden op deze vragen zijn voor elke organisatie uniek. We kunnen in dit artikel geen antwoord geven op die vragen. In plaats daarvan richten we ons op hoe een succesvolle transformatie naar een Adaptable HR-organisatie eruit kan zien. Dit is gebaseerd op feedback van organisaties die de reis al achter de rug hebben.

De meeste organisatie volgende de volgende zes stappen:

  1. Plannen en uitvoeren van change management

Een model voor change management is essentieel. Niet alleen voor korte projecten maar ook voor een langetermijnvisie. Erken ook wat de consequenties van een gebrek aan change management kunnen zijn. Bijvoorbeeld dat HR er niet in slaagt een bepaalde visie aan de organisatie te verkopen.

  1. Zorg voor ondersteuning door het management en betrokkenheid voor de bedrijfscase

Succesvolle organisaties gebruiken harde feiten om beslissingen te onderbouwen. Bij consulting zijn we deze besluitvormingsprocessen niet onbekend. Wij zijn ons er sterk van bewust hoe belangrijk communicatie is en hoezeer het begrijpen van je publiek van belang is om tot een positief resultaat te komen.

Vaak worden de niet-financiële aspecten over het hoofd gezien bij de presentatie van een business case. Dit maakt het een uitdaging om ontastbare factoren te kwantificeren. Het zal zeker helpen als je de voordelen van deze aspecten voor de organisatie op het gebied van risicobeheer en resultaten kunt toelichten.

  1. Omarm integratie in plaats van silo's voor het HR-werkmodel

HR-transformatie moet presteren op alle vier de onderstaande aspecten:

  • Uitkomsten en programma-ontwerp
  • HR-organisatie en -capaciteiten
  • HR-diensten (inclusief technologie)
  • Analytics en bestuur

Een stapsgewijze aanpak die slechts één of twee van de bovenstaande aspecten aanpakt, zal niet effectief zijn. Elk daarvan is essentieel en moet voortdurend worden aangepast en bijgesteld om ervoor te zorgen dat HR de uitdagingen op het gebied van talent het hoofd kan bieden en het tempo van de bedrijfsveranderingen kan bijhouden.

    4. Denk aan de ervaring van de werknemer

Verandering kan alleen plaatsvinden als de gebruikers zich erbij aansluiten. Hoe handiger de verandering, hoe groter de adoptiegraad. Met andere woorden, de gebruikers bepalen de waarde, vooral omdat werknemers en managers nu hetzelfde soort handige consumentenervaring verwachten als wij allemaal in ons dagelijks leven krijgen.

   5. HR-veranderingsprogramma's beheren en navigeren

Hoe meer HR de transformatie kan leiden, hoe beter de resultaten voor het bedrijf zullen zijn. Maar voordat dit kan gebeuren, moet HR eerst zijn eigen transformatie managen. Het bevorderen van afleren en opnieuw leren binnen HR kan een revolutie betekenen voor organisaties. Deze mentaliteitsveranderingen moeten namelijk blijvend en duurzaam zijn.

HR moet niet alleen het voortouw nemen bij de toepassing van de veranderingen, maar ook bepalen welke rol het moet spelen in de prestaties en ontwikkeling van een individu en de beste manier om dit te belonen.

   6. Selecteer technologie op basis van eigendomskosten en terugverdientijd

Veel organisaties hebben moeite met het opzetten van een krachtig leveranciersselectieproces vanwege de tijd en kennis die hiervoor nodig zijn. Een consultancy partner zal dit niet alleen vergemakkelijken, maar ook een element van objectiviteit toevoegen om ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met de werkelijke kosten en het rendement op investering (ROI).

Gecombineerde aanpak van HR-transformatie

Technologie alleen levert geen effectieve HR-transformatie op. De toekomst van het bereiken van bedrijfsdoelstellingen met behulp van een talentstrategie hangt af van de gecombineerde inspanningen van zowel het HR-bedrijfsmodel als de technologie.

Related reads


Het doorvoeren van HR-wijzigingen zou als leren voor een tentamen moeten zijn

Het veranderen van HR-regelingen en salarisadministratie in Nederland zou daarom net als leren voor een tentamen moeten zijn. Het moet een periodieke bezigheid zijn.

2022: Het jaar van de werknemer

Hoe de 'great resignation' kansen biedt voor werkgevers en HR-leiders.

Opkomst van de flexwerkers - is de pandemie verantwoordelijk?

Het is inmiddels wel duidelijk dat flexibiliteit en het hybride werken steeds populairder wordt onder werknemers. Het werken vanuit thuis is voor velen een openbaring geweest en de flexibiliteit van het thuiskantoor wordt meer dan ooit gewaardeerd.