Skip to content
Alight is overeengekomen om zijn Payroll- en Professional Services-bedrijf te verkopen aan een gelieerde onderneming van H.I.G. Capital. Meer informatie hier.

Benefits en shared service centers


Share
Benefits en shared service centers

Benefits anno 2023 en de rol van shared service centers

Alight doet regelmatig onderzoek naar wat werkgevers en werknemers belangrijk vinden. Zo werden in het kader van de 2022 Alight International Workforce and Wellbeing Mindset Study in februari en maart 2022 antwoorden verzameld van Nederlandse werknemers over hun werksituatie. Hoewel daaruit bleek dat Nederlandse werknemers in vergelijking met werknemers in het buitenland over het algemeen redelijk tevreden zijn over hun werksituatie, is er zeker ruimte voor verbetering. Slechts 37% van de werknemers beoordeelde de werksituatie als ‘zeer goed’ of ‘goed’. Het grootste probleem is dat de verwachtingen van werkgevers en werknemers niet overeenkomen.

Die scheefgroei is goed zichtbaar op het gebied van benefits. Hoewel deze zeer belangrijk zijn voor het aantrekken en behouden van personeel, wordt dat belang door 77% van de werkgevers onderschat. Een generiek pakket voldoet niet meer. Flexibiliteit en keuzemogelijkheden zijn de nieuwe sleutelwoorden. In een onderzoek dat werd gehouden van juni tot september 2022 vroeg Alight daarom zowel werkgevers als werknemers in heel Nederland naar hun visie op benefits. De resultaten van dit onderzoek laten duidelijk zien in welk opzicht de verwachtingen van werkgevers en werknemers op het gebied van benefits verschillen.

Veranderende eisen van werknemers
Werknemers zijn veeleisender dan ooit en daarbij gaat het niet alleen om hun salaris. Ze willen zo veel mogelijk zelf kunnen beslissen waar en wanneer ze werken. Ook het benefits-programma moet flexibel zijn. Volgens 61% van de werknemers is het belangrijk dat benefits aansluiten bij hun individuele wensen en behoeften. Bovendien veranderen deze wensen en behoeften naarmate mensen in andere levensfases komen en hun prioriteiten veranderen.

Werknemers willen de regie in handen kunnen nemen om zelf eenvoudig uit het aanbod de benefits te kunnen kiezen die het beste bij hen passen, het liefst direct vanuit hun broekzak. Ze hebben daarbij onder andere behoefte aan ondersteuning bij hun financiële ontwikkeling. Voorbeelden van benefits die hier kunnen worden toegepast, zijn flexibele loonopties en pensioensparen. Steeds vaker zien we ook gesprekken met energiedeskundigen of concreet financieel advies. Ook hechten werknemers veel waarde aan hun fysieke gezondheid en particuliere gezondheidszorg. Sportlessen, voedingsbegeleiding en een total bodyscan kunnen ertoe bijdragen dat werknemers gezond en gelukkig blijven.

Problemen met bestaande benefits-programma’s
Het is belangrijk dat benefits-programma’s worden aangepast aan deze veranderende eisen, maar vaak is dat nog niet het geval. De vele regelingen en pakketten die worden aangeboden door werkgevers, maken dat werknemers door de bomen het bos niet meer zien. Ze weten niet welke benefits precies tot hun beschikking staan en waar ze meer informatie over deze benefits kunnen vinden. Bijgevolg laten werknemers de waarde van hun benefits dan maar gewoon uitbetalen zonder actief te kijken naar wat het beste bij hun persoonlijke situatie past en hoe ze optimaal kunnen profiteren van hun benefits-pakket.

Ook richten werkgevers zich meer op mentale gezondheid, om uitval door stress en burn-outs te voorkomen en het welzijn van hun werknemers te verhogen. Echter vindt slechts 22% van de werknemers dit belangrijk. Bovendien kan lokale wet- en regelgeving een rol spelen in de vormgeving van het benefits-pakket, waardoor mogelijk niet in alle landen de benefits kunnen worden aangeboden die voor werknemers van belang zijn. Ten slotte is het voor werkgevers niet altijd even eenvoudig om gepersonaliseerde benefits bij te houden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de gebruikte en ongebruikte waarde van benefits bij beëindiging van een dienstverband? Privacy-kwesties kunnen ook een rol spelen bij de administratie van benefits.

Oplossingen
Door de verwachtingen van werknemers en werkgevers tegenover elkaar te zetten, kunnen oplossingen worden geformuleerd om die verwachtingen beter op elkaar te laten aansluiten. Dat draagt bij aan meer personeelsbehoud en ondersteunt het aantrekken van nieuw talent. Om te beginnen is een goed preboardings- en onboardingsproces cruciaal om de wensen van werknemers af te stemmen op het aanbod van werkgevers. Ook biedt dit proces een eerste mogelijkheid om de verschillende benefits-regelingen uit te leggen aan nieuwe medewerkers en ondersteuning te bieden bij het samenstellen van hun benefits-pakket.

Werkgevers moeten in het oog houden dat werknemers vooral waarde hechten aan fysieke en financiële gezondheid, evenals aan flexibiliteit en keuzemogelijkheden op het gebied van beloning, benefits en werkomstandigheden. De voor- en nadelen van regelingen moeten duidelijk worden uiteengezet, zodat werknemers een weloverwogen keuze kunnen maken. Ter ondersteuning hiervan moeten ook leidinggevenden over voldoende kennis beschikken om de aangeboden benefits-programma’s uit te kunnen leggen aan hun medewerkers. Voortdurende training is hierbij onmisbaar, want gedurende het hele dienstverband van werknemers blijft communicatie van groot belang. Gebruik daarvoor naast het directe contact met leidinggevenden ook diverse andere kanalen, zoals een app in combinatie met e-mails. 34% van de werknemers zegt dat een digitaal portaal zou helpen om benefits beter te beheren.

De rol van shared service centers
Werkgevers kunnen ervoor kiezen om hun benefits-administratie uit handen te geven aan een shared service center dat is gespecialiseerd in het leveren van HR-diensten. Niet alleen kunnen ze veel tijd besparen door hun salarisadministratie, personeelsbestand en pensioenvoorzieningen te laten beheren door een shared service center. Shared service centers zijn bovendien de aangewezen partner om adviezen te geven over benefits-programma’s en deze adviezen ook daadwerkelijk uit te voeren. Oplossingen zijn doorgaans flexibel en schaalbaar, waarbij shared service centers over gedegen kennis beschikken om benefits-pakketten uit te rollen die aansluiten bij de wet- en regelgeving in verschillende landen.

Een keuze voor Alight ter ondersteuning van je benefits-administratie betekent dat relevante systemen naadloos op elkaar aansluiten. Dat bespaart niet alleen veel tijd, maar ook veel zorgen. Wij analyseren de data van je bedrijf om te komen tot inzicht in wat je werknemers echt nodig hebben. Op basis daarvan worden doelen geformuleerd. Samen met jou gaan we aan de slag om deze doelen waar te maken en je benefits-pakketten klaar te maken voor de toekomst. Zo zorgen we ervoor dat je de beste medewerkers kunt blijven aantrekken en behouden.

Related reads


Zijn managers klaar voor welzijnsgesprekken?

Ontdek het belang van gesprekken over het welzijn van werknemers voor managers en leer over de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd en de behoefte aan training, middelen en een ondersteunende werkcultuur.

Buzzwords in HR: deze 4 ga je nog vaak horen in 2023

De HR-sector raakt bezaaid met buzzwords – aantrekkelijke woorden die een tijd lang ‘populair’ zijn. Sterker nog, er worden zoveel buzzwords gebruikt, dat we door de bomen het bos niet meer zien.

Waarom Workday Automated Testing essentieel is voor je organisatie

Geautomatiseerd testen de inspanningen van medewerkers met 80 procent verminderen, waardoor je organisatie duizenden uren bespaart die kunnen worden gebruikt voor andere essentiële bedrijfsbehoeften.